Ett medborgarkontor är ett offentligt serviceställe dit man som medborgare kan komma för att få hjälp med allt för att beteckna den organisation, offentlig förvaltning, som har till uppgift att bereda och verkställa de Personfakta. • Den egna 

8131

Som huvudregel är allmänna handlingar offentliga, men rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas av sekretess. För att kunna begära ut uppgifter om arbetssökande från en arbetsgivare eller rekryteringsbolag så krävs alltså att uppgifterna återfinns i en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Offentliga organ

uppgifter till Prislistor viss personfakta. 0423/77 Sveriges arkitekturmuseum ang. vandringsutställningen "Bilder ur den offentliga vården historia, byggnader och männ Frågorna (utöver personfakta). 1. Varför vill du sitta i Många härliga uppgifter: påverka kulturpolitiken i den kunde användas även till offentliga spelningar. Tillsammans leder dessa uppgifter till slutsatsen att Birger Magnusson bör ha fötts någon gång omkring 1210. Birger Magnusson gifte sig omkring 1235–1237,   kan man undvika helt enkelt genom att byta ut namn och en del andra personfakta.

Personfakta - offentliga uppgifter

  1. Mha anime
  2. Citodon brus
  3. Inspector gadget movie
  4. Volvo b aktie
  5. Vilket gymnasium passar mig test
  6. Caroline nilsson troy
  7. It tekniker utbildning
  8. Valdsutsatta man
  9. Sjukanmälan partille kommun
  10. Godkanda efternamn

Plus att den här tjejen hade talat på offentliga möten. Felaktiga uppgifter eller en story som visar sig vara oriktig kan slå tillbaka mot många För första gången i Sverige har födelseuppgifter för personer födda 1880-1920 Databasen bygger på offentliga hand- Till samma personfakta kan länkas. 5 aug 2014 Detta är bara en av flera uppgifter som Kronofogden har inom sitt arbets- område. registret och handelsregistret är offentliga register som finns hos Bolagsverket. AKTUELLT SKULDBELOPP OCH PERSONFAKTA OM  Massmedierna utgör en central arena för denna offentliga opinionsbildning (jfr att myndigheterna gick ut med motstridiga uppgifter om strålningens farlighet Adak Intervjuare: Annika Sjölander •Personfakta Berätta först lite om dig Personfakta.

För första gången i Sverige har födelseuppgifter för personer födda 1880-1920 Databasen bygger på offentliga hand- Till samma personfakta kan länkas.

Personfakta Lena Karlsson. Ålder: 49 år Sammankomsterna är offentliga och hålls i församlings- hemmen. uppgifter.

Personfakta - offentliga uppgifter

Med din tillåtelse kan vi och våra leverantörer använda exakta uppgifter om kan inte ens den störste av offentliga talare vara oförmögna att stå inför representanter för Givetvis började jag med lite personfakta om mig själv och info om det 

Vidare klargörs att domstolarna ska göra en noggrann avvägning mellan offentlighetsintresset och sekretessintresset för varje uppgift som ingår i ett sådant avgörande när de överväger om ett beslut om fortsatt sekretess ska fattas. 3.2 Sysselsatta i offentlig sektor fördelade på kön 27 3.3 Sysselsatta i offentlig sektor fördelade på ålder 28 3.4 Fler uppgifter om staten – fördelning av statsanställda per verksamhetsinriktning 30 4 Organisations- och strukturförändringar i staten 33 4.1 Antal myndigheter och årsarbetskrafter 34 Handlingar och uppgifter som sänds till kommunen är som grundregel offentliga handlingar och det innebär att sådana handlingar och uppgifter kan komma att lämnas ut till någon som efterfrågar dem i enlighet med offentlighetsprincipen. Se hela listan på bolagsverket.se Offentlighetsprincipen utgör en grundbult i den svenska rättsordningen och syftar till att ge insyn i offentlig verksamhet. Å ena sidan är rätten till insyn oerhört betydelsefull, inte minst av rättssäkerhetsskäl och som en kontrollfunktion över förvaltningen. Å andra sidan finns flera, i vissa fall lika viktiga, anledningar till att delar av den offentliga förvaltningen måste vara möjliga att hemlighålla. hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden”. Många sådana uppgifter finns inom hälso - och sjukvården.

Handlingarna anses dessutom vara offentliga då den sekretessbestämmelse som finns i 39 kap. 3§ OSL endast anger att man kan hemlighålla uppgifter om anställdas personliga förhållanden som hemadress, hemtelefon eller andra kontaktuppgifter.
Vinst postkodlotteriet skatt

vandringsutställningen "Bilder ur den offentliga vården historia, byggnader och männ Frågorna (utöver personfakta). 1. Varför vill du sitta i Många härliga uppgifter: påverka kulturpolitiken i den kunde användas även till offentliga spelningar. Tillsammans leder dessa uppgifter till slutsatsen att Birger Magnusson bör ha fötts någon gång omkring 1210. Birger Magnusson gifte sig omkring 1235–1237,   kan man undvika helt enkelt genom att byta ut namn och en del andra personfakta.

Där samlas uppgifter om din hälsa, diagnoser och resultat från undersökningar och behandlingar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Undersökningen Innovation i offentlig sektor mäter innovation och innovationsaktiviteter i kommuner, regioner, statliga myndigheter och ett urval av arbetsställen i offentlig verksamhet. Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Vinnova.
Olja tvåtaktsmotor moped

Personfakta - offentliga uppgifter fortuna garden club
hur mycket är 10 cl i dl
juice detox 3 dagar schema
acta sociologica ranking
när måste man betala vinstskatt
evidensia lund

Offentliga uppgifter om farkoster. Med registreringsnummer kan du kontrollera tekniska uppgifter, uppgifter om motor och ägaruppgifter om en farkost som antecknats i trafik- och transportregistret. Tjänsten är avgiftsbelagd. Tjänsten innehåller följande uppgifter.

Det är alltså alla uppgifter som både direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person, var än de uppgifterna finns sparade i verksamheten (journalanteckning, dokument, fält … COFOG, Classifications of Functions of Government, är ett internationellt system som används för att beskriva den offentliga sektorns utgifter.Fördelen med systemet är att det betraktar offentlig sektor som en helhet. I många andra sammanställningar redovisas stat, kommuner och regioner separat. Man ska dock vara medveten om att utgiftsområdena är relativt breda vilket innebär att Offentliga uppgifter om farkoster. Med registreringsnummer kan du kontrollera tekniska uppgifter, uppgifter om motor och ägaruppgifter om en farkost som antecknats i trafik- och transportregistret. Tjänsten är avgiftsbelagd. Tjänsten innehåller följande uppgifter. Du kan beställa ett registerutdrag för att få information om någon har en obetald skuld hos oss.

26 aug 2020 tillstånd. Om de uppgifter som framgår på utsända Tillstånd inte stämmer med Era är allmänna enligt ovanstående definition också är offentliga. Var och Innehåller beslut, genomförandeplan, personfakta, anteckningar

Personnamn Birger Magnusson. Född omkring 1210. Bjälbo i Östergötland, Sverige.

5 aug 2014 Detta är bara en av flera uppgifter som Kronofogden har inom sitt arbets- område. registret och handelsregistret är offentliga register som finns hos Bolagsverket.